Szkoła znajduje się w centrum miasta w pobliżu osiedla Staszica i rozwijającego się prężnie osiedla Europejskiego. Praca w szkole jest oparta na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników szkoły w kształtowaniu jej wizerunku. Uczniom pomagamy w osiąganiu pełni ich rozwoju, dzięki stwarzaniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia, a przede wszystkim w rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu umiejętności i zdolności oraz poczucia dumy z osiąganych wyników.

Uczymy respektowania potrzeb innych i tolerancji, kształtowania pozytywnego stosunku do nauki, pracy, wypoczynku i zabawy, propagowania dziedzictwa kulturowego regionu i kultury narodowej oraz odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

W szkole uczy się 334 uczniów w 15 odddziałach. 

 

Baza szkoły:

 • gabinety lekcyjne z projektorami
 • sala komputerowa, tablica interaktywna,
 • biblioteka i centrum multimedialne,
 • świetlica, stołówka.
 • Radosna Szkoła,
 • 2 sale gimnastyczne, 2  boiska

Kadra:

Liczba nauczycieli : 36

Specjaliści:

 • pedagog,
 • psycholog,
 • trenerzy unihokeja, metodyk

 

Projekty realizowane w szkole:

 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Owoce i warzywa w szkole”
 • Dzień Bezpiecznego Internetu”
 • „Trzymaj formę"
 • "Laboratoria przyszłości"
 • "Szkoła do hymnu"
 • "Szkoła Pamięta"
 • "Razem na święt" - działania charytatywne


Szkoła jest organizatorem :

 • Międzyszkolnego Turnieju Komunikacyjnego dla uczniów klas 2 „Bądź bezpieczny na drodze”,;
 • Międzyszkolnego Konkursu „Supergłowa”, "Wierszykarnia", "Słowa jak motyle"

 

W szkole uczniowie, pod opieką nauczycieli wydają pisemka:

 • dla uczniów klas I – III od lat piętnastu– „Smyk”
 • dla uczniów klas IV – VI – „Piąta Klepka”


Certyfikaty:

• Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą”.

• Realizuje projekt CEO „Szkoła z klasą 2.0.

•  szkoła uzyskuje wysokie wyniki na sprawdzianie ósmoklasisty.

 

Sport:

Jesteśmy szkołą usportowioną (wysokie miejsca w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży)

Posiadamy klasy usportowione.

Uzyskaliśmy srebrny medal w unihokeju dziewcząt w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w roku szolnym  2021/2022 i 2022/23

Zajęliśmy pierwsze miejsce w Spartakiadzie Dzieci w klasyfikacji łącznej w roku szkolnym 2021/2022

 

Współpraca z rodzicami:

Rodzice chętnie włączają się w działania szkoły, wspomagają placówkę, inicjują cenne przedsięwzięcia:

Budżet obywatelski – powstały dwa nowe boiska, Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Pasowanie Pierwszoklasistów, kiermasze świąteczne, remonty w szkole.