glob-ziemski-ruchomy-obrazek-0013   Gify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globus       

                                 Gify, globusGify, globusGify, globusGify, globus

                          Gify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globus

Regulamin Szkolnej Ligi Geograficznej

1. Celem Ligi Geograficznej jest:

            - rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu geografii

            - poszerzenie wiedzy i umiejętności geograficznych

            - wyłonienie Mistrza Geografii

2. W Lidze mogą brać udział uczniowie wszystkich klas SP 5.

3. Liga Geograficzna składa się z 8 etapów i będzie trwać od października do maja.

4. Każdy etap polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu określonych testów wiedzy z geografii

- zbieraniu punktów za wykonane zadania testowe

* zadania mogą wykraczać poza program szkoły podstawowej.

5. Zwycięzca całej Ligi otrzyma tytuł Mistrza Geografii, dyplom oraz końcową ocenę celującą z geografii.

6. Zasady punktacji w Lidze:

            - każdy etap – maksymalnie 24 punkty.

            - o zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy.

opiekun: p. Paweł Zapart

PUNKTACJA SZKOLNEJ LIGI GEOGRAFICZNEJ

w roku szkolnym 2023/2024                                                       

                     

 Lp.  Nazwisko i imię   Klasa     X        XI      XII       I       II      III      IV       V     Suma 
  1.  Mikuczewski Marcel  7a  14                 
  2.  Jędrzej Schayer  7a 14                
  3.  Maria Piotrowska  8b  9                
  4.  Mateusz Trepczyński  8b  15                
  5.  Franciszek Masewicz  7b  12                
  6.  Karol Niedziółka  7b   15                 
  7.  Mirosław Łoziński  7b  12                
  8.  Maksym Michałowski  7b   10                 
  9.                      

 

 
 

 

Do wakacji pozostało: