glob-ziemski-ruchomy-obrazek-0013   Gify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globus       

                                 Gify, globusGify, globusGify, globusGify, globus

                          Gify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globusGify, globus

Regulamin Szkolnej Ligi Geograficznej

1. Celem Ligi Geograficznej jest:

            - rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu geografii

            - poszerzenie wiedzy i umiejętności geograficznych

            - wyłonienie Mistrza Geografii

2. W Lidze mogą brać udział uczniowie wszystkich klas SP 5.

3. Liga Geograficzna składa się z 8 etapów i będzie trwać od października do maja.

4. Każdy etap polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu określonych testów wiedzy z geografii

- zbieraniu punktów za wykonane zadania testowe

* zadania mogą wykraczać poza program szkoły podstawowej.

5. Zwycięzca całej Ligi otrzyma tytuł Mistrza Geografii, dyplom oraz końcową ocenę celującą z geografii.

6. Zasady punktacji w Lidze:

            - każdy etap – maksymalnie 24 punkty.

            - o zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy.

opiekun: p. Paweł Zapart

PUNKTACJA SZKOLNEJ LIGI GEOGRAFICZNEJ

w roku szkolnym 2023/2024                                                       

                     

 Lp.  Nazwisko i imię   Klasa     X        XI      XII       I       II      III      IV       V     Suma 
  1.  Mikuczewski Marcel  7a  14   22  17 21   22   23   20 23    162 
  2.  Jędrzej Schayer  7a 14  20  14   15 19 16 15  23   136
  3.  Maria Piotrowska  8b  9  17  9 13  15  20  12 11  106
  4.  Mateusz Trepczyński  8b  15   22   21 15   12   19   16 11   131
  5.  Franciszek Masewicz  7b  12   12    12  15  15  19  17 13   115
  6.  Karol Niedziółka  7b   15   15   11  15  15  18  9  9  107
  7.  Mirosław Łoziński  7b  12  16  10  7  14  17  11 14  101
  8.  Maksym Michałowski  7b   10   14  6 9 11  9   5  11  75
  9.                      

 

 
 

 

Do wakacji pozostało: