W roku szkolnym 1956/1957 nastąpił nowy rozdział w życiu Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku adaptowanym z byłego kasyna niemieckiego przy ulicy – Aleje Konstytucji 3 Maja 44. Pomimo trudności lokalowych i ciągłej walce o lepszej warunki pracy, nie brakowało w życiu szkoły radosnych dni. Jednym z nich było uroczyste nadanie imienia. 9 maja 1971 roku szkoła otrzymała imię Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Opiekę nad szkołą przejęła Jednostka Wojskowa J. W. 2870. Smutną kartką w historii szkoły był dzień 6 marca 1996 roku. W tym dniu wybuchł pożar, spowodowany włamaniem i podpaleniem, w wyniku, którego szkoła poniosła ogromne szkody materialne. Po remoncie szkoły wewnątrz, odnowiono również elewację zewnętrzną.


NASZĄ SZKOŁĄ KIEROWALI:

Jeremicz Bolesław 1947 -1950
Chomicz Helena 1950 – 1956
Burghardt Karol 1956 – 1975
Jackowski Jacek 1975 – 1991
Nowak Janina 1991 – 1996
Książek Maciej 1996 – 1998
Bogdanowicz Kazimierz 1998 – 2007
Dolata Małgorzata od 2007 - 2021

Ewa Sikorska od 2021

 


PATRON SZKOŁY

12 Kołobrzeski Pułk Piechoty, który wchodził w skład 4 Dywizji Pancernej im. J. Kilińskiego przemierzył szlak bojowy od Wisły aż do Łaby. Wsławił się zdobyciem Kołobrzegu 18 marca 1945 r. Po zakończeniu wojny Pułk stacjonował krótko w Obornikach Wielkopolskich, a następnie w Pleszewie. W maju 1950 roku nastąpiło przegrupowanie jednostek 4 Pomorskiej Piechoty do garnizonów województwa zielonogórskiego. 12 Kołobrzeski Pułk Piechoty został skierowany do Gorzowa Wlkp. Dowódcą, który przyprowadził Pułk do nowego garnizonu był ppłk. Stefan Orliński.

Tradycje bojowe i pokojowe Pułku zawsze spotykały się z uznaniem czego wynikiem było nadanie w 1972 roku współpracującej z oddziałem Szkole Podstawowej nr 5 imienia "BOHATERÓW 12 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY".

Wkład 12 KPP w rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny miasta był zawsze widoczny. Świadczy o tym przyznanie tej jednostce odznak honorowych "Za Zasługiw Rozwoju Województwa Zielonogórskiego", "Za Zasługi w rozwoju Województwa Gorzowskiego", oraz "Za szczególne Zasługi w Rozwoju miasta Gorzowa Wlkp.".

Każdego roku 18 marca w rocznicę zdobycia Kołobrzegu, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły biorą udział w uroczystościach pod pamiątkowym obeliskiem znajdującym się na terenie dawnych koszar przy ul. Myśliborskiej. Wmurowana w obelisk tablica przywraca pamięć o Kołobrzeskim Pułku.