WAŻNE NUMERY:

Alarmowe numery telefonów:

112 - Numer alarmowy z telefonu komórkowego 

997 - Policja 

998 - Straż Pożarna 

999 - Pogoowie Ratunkowe 

986 - Straż Miejska 

984 -  Pogotowie Rzeczne 

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie

983 - Pogotowie Wetrynaryjne 

                                                                                                                                                                                                   

JAK POMÓC SOBIE I INNYM W CZASIE ZAGROŻENIA

W KOLEJCE PO ŻYCIE