Stypendium szkolne oraz inna pomoc o charakterze socjalnym

Informuję, że od września 2021r. Wydział Edukacji w Gorzowie Wielkopolskim
w oparciu o uchwałę Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021r. przekazał realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

Na tej podstawie cała procedura, przyjmowanie wniosków, dostarczenie niezbędnych dokumentów odbywać się będzie w GCPR przy ul. Teatralnej 26.

W załączeniu podaję Państwu link z dostępem do wszystkich informacji. Znajdziecie tam Państwo tekst uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/682/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

http://gcprgorzow.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow/

Korzystając z podanego linku:

  • pobierzecie Państwo wniosek o stypendium,
  • poznacie Państwo ogólne informacje o zasadach składania wniosku, o miejscu składania wniosku, godzinach przyjęć interesantów, wymaganych dokumentach,
  • w zakładce: DRUKI DO POBRANIA obok niezbędnych dokumentów które należy wypełnić i dostarczyć, zapoznacie się Państwo z treścią uchwały Rady Miasta, która zawiera informacje o sposobie naliczania wysokości stypendium, z formami stypendium( na co można przeznaczyć stypendium szkolne) oraz zasadami ubiegania się o inne niż stypendium formami pomocy socjalnej.

Niezmienny pozostaje termin składania wniosków o stypendium, jak każdego roku do dnia 15 września.

Tegoroczne wnioski składać należy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 26.

Godziny przyjęć interesantów:

7:30 – 15:30 – poniedziałek, środa, czwartek
7:30 – 16:30 – wtorek
7:30 – 14:30 – piątek

Informacja telefoniczna:  95 71 51 304

ms