DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sikorska 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Sierpińska

Lp nauczyciele na stronę 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Nazwisko i imię  przedmiot wychowawstwo 
 Dolata Małgorzata  dyrektor szkoły informatyka   
Frątczak Kamila  wicedyrektor szkoły informatyka   
Misiuna Beata  edukacja wczesnoszkolna   Ib 
Majer -Świerszcz  Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna  II a
Żukowska  Aneta  edukacja wczesnoszkolna  II b
Thiele Dorota  edukacja wczesnoszkolna  II c
Kuliczkowska Natalia  edukacja wczesnoszkolna  IIIa
Aneta Piasecka edukacja wczesnoszkolna  III b 
Woźniak Jolanta  edukacja wczesnoszkolna  IIIc
Rakowska Beata  język polski  IV a 
Góralczyk Piotr  muzyka, plastyka, wych. fizyczne   IVb
Stangret Magdalena  przyroda , psycholog szkolny Va 
Sierpińska Agnieszka  matematyka  Va 
Børgesen Marta język angielski Vc
Kołecka Beata  matematyka  VIa
Nowica-Czacharska Marzena  język  polski  VI b 
ks. Grzelak  Dariusz religia   
Zjawin Elżbieta  religia   
 Krych - Szydłowska  Wanda wychowanie do życia w rodzinie   
Jasińska Elwira  język angielski   
 Smogór  Paulina biblioteka   
 Sikorska  Ewa świetlica szkolna   
Saranicka Maria pedagog szkolny  
Sierpińska  Anna logopeda