Programy realizowane w szkole   

 

1PROGRAM CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

2. PROGRAM MLEKO W SZKOLE

3. OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

baner

poradnik dla rodziców

broszura dla dzieci

4. TRZYMAJ FORMĘ 

 

Programy, które były realizowane w szkole 

 

PROGRAM LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

ZIELONA SZKOŁA

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA POTRZEBY RYNKU PRACY

PROGRAM BEZPIECZNA PLUS

PROGRAM CUKIERKI

KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

KSIĄŻKI MARZEŃ

PROGRAM MAŁY MISTRZ

PROGRAM ŚNIADANIE DAJE MOC

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

MŁODY WYNALAZCA

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

PROJEKT 8.2.2.