DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

 • Wszystkich Świętych  - 1 listopada 2023 r., środa
 • Narodowe Święto Ńiepodległości - 11 listopada 2023 r. , sobota
 • Boże Narodzenie  - 25-26 grudnia 2023 r., poniedziałek, wtorek
 • Nowy Rok - 1 stycznia 2023 r., poniedziałek
 • Trzech Króli - 6 stycznia 2023 r., sobota
 • Poniedziałek Wielkanocny - 01 kwietnia 2024 r.
 • Święto Pracy  - 1 maja 2024 r. środa
 • Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2024 r., piątek
 • Boże Ciało - 30 maja 2024 r. czwartek

 

PRZERWY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 

 • Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2023 - 01 stycznia 2024 
 • Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2024 r.  
 • Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 02 kwietnia 2024 
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych - 21 czerwca 2024 r. 

 

DNI DODATKOWE WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.
(§5) w sprawie organizacji roku szkolnego

 • 2 maja 2024 r., czwartek
 • 31 maja 2024 r., piątek
 • egzamin ósmoklasisty  - 3 dni wg harmonogramu Dyrektora CKE 

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY 

 • Pierwszy semestr roku szkolnego 4 września 2023 r. - 26 stycznia 2024 r. 
 • Drugi semestr roku szkolnego 29 stycznia 2026 - 21 czerwca 2024 r. 

 

Kalendarium Szkoły Podstawowej nr 5 w roku szkolnym 2022/2023

Termin

Zadanie

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

6 września 2023 r. 

Zebrania z rodzicami

 15 września 2023 r.

Sprzątanie świata

29 września 2023 r.

Dzień Chłopaka

29 września 2023 r.

Światowy dzień tabliczki mnożenia 

Wrzesień 2023r.

Wybory do SU

Wrzesień 2023r.

Pola nadziei

04 październik 2023r.

Światowy dzień zwierząt

07 października 2023 r. 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

10 października 2023 r. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

13 października 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

październik 2023

Pasowanie klas pierwszych 

1 listopada 2023 r.

Wszystkich Świętych  - (dzień wolny )

8 listopada 2023 r. 

Dzień otwarty dla rodziców

10 listopada 2023 r.

Szkolne obchody Niepodległości

16 listopada 2023 r..

Dzień Tolerancji

30 listopada 2023 r.

Andrzejki szkolne

listopad / grudzień 2023 r.

szkolne konkursy przedmiotowe

6 grudnia 2023 r.

Mikołajki szkolne

13 grudnia 2023 r.

Zebranie z rodzicami powiadomienie o ocenach niedostatecznych

Kiermasz bożonarodzeniowy

21 grudnia 2023 r.

Kolędowanie w różnych językach

22 grudnia 2023 r. 

Jasełka szkolne

Wigilia szkolna

23 grudnia 2023 r. –

01 stycznia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2024 r. 

Pasowanie na czytelnika

Styczeń/luty 2024 r.

Bal karnawałowy

12 stycznia 2024 r.  Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych 
29 stycznia 2024 r

II SEMESTR

6 lutego 2024 r. 

Dzień bezpiecznego Internetu

07 lutego  2024 r.

Zebranie z rodzicami podsumowujące I seme.

12 lutego - 25 lutego 2024 r. 

Ferie zimowe

Luty 2024r.

Dzień otwarty szkoły dla przyszłych uczniów klas pierwszych

Luty 2024 r.

Konkurs recytatorski „Słowa jak motyle” , „Wierszykarnia”

marzec 2024 r. 

Dzień języków obcych

marzec 2024 r. 

Rekolekcje szkolne 

marzec 2024 r.

Kangur matematyczny

marzec 2024 r. 

konkurs plastyczny kl. 1 

marzec 2024 r. 

Konkurs czytelniczy kl. 2

1 marca 2023 r. 

Dzień żołnierzy wyklętych

7 marca 2024 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet 

14 marca 2024 r.

Dzień Liczby Pi

18 marca 2024 r. 

Dzień patrona szkoły 

21marca 2024 r.

Dzień Samorządności

28 marca - 02 kwietnia 2024 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

10 kwietnia 2024 r.  Dzien otwarty szkoły dla rodziców

22 kwietnia 2024 r.

Dzień  Ziemi

30 kwietnia 2024 r.

Szkolne obchody 1 i 3 maja

Maj 2024 r.

Konkurs „Supergłowa”

Maj 2024 r.

Konkurs BRD

1 maja 2024 r.

Święto Pracy - (dzień wolny)

2 maja 2024  r.

Dzień flagi - (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

3 maja 2024 r.

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

6 maja - 10 maja 2024 r. 

Tydzień Bibliotek:

- Konkurs ortograficzny "Ósemka"

- konkurs czytelniczy 

08 maja 2024 r.

Zebranie z rodzicami powiadomienie o ocenach niedostatecznych

14 maja - 16 maja 2024 r. 

Egzamin ósmoklasisty

30 maja 2024 r. 

Boże Ciało (dzień wolny)

30 maja 2024 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

czerwiec 2024 r. 

Bal abselwentów

14 czerwca 2024 r. 

Dzień sportu

13 - 18 czerwca 2024 r.  

Szkolna giełda podręczników - przekazanie 

21 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 – 30 sierpnia 2024 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych